top of page

Om oss

Historia

Sedan 1900-talets början har det varit full fart på området och det har genomgått stora förändringar det senaste århundradet.

Nuläget

Idag finns det ca. 49 bäddar fördelat på 16 stugor. Stugorna på området är alla individuellt utformade och inredda och härrör sig från olika tidsepoker.

Varvet_ar_1955.jpg
Zetterströms Varv

På samma område som Strandbergs Stugor bedriver sin verksamhet finns även det anrika Zetterströms Varv som grundades i början på 1900-talet.

 

Då var den främsta uppgiften att utföra reparationer på de åländska segelfartygen som dominerade farvattnen från Åland ända bort till Australien. En epok som upphörde redan på slutet av 1930-talet.

 

Idag har varvet övergått till att ge service och vinterförvaring åt ca. 80 fritidsbåtar. 

 

På 1930-talet startades den första turismverksamheten på gården. Det började i en liten skala med att hyra ut rum med helpension till sommargäster.  Verksamheten har kontinuerligt fortsatt utvecklas under åren.

 

Efter krigets slut utvecklades färjtrafiken och turistnäringen tog fart. Sedan dess har stuguthyrningen fortsatt i familjegenerationer. 

zetterstroms_varv.jpg
bottom of page